Kontakt

If you have any queries please contact us via e-mail: info@chorvatskochytre.cz

Contact form

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro webové stránky www.chorvatskochytre.cz, www.smartcroatia.com, www.smartcroatia.eu

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují pravidla a podmínky používání webových stránek www.chorvatskochytre.cz, www.smartcroatia.com, www.smartcroatia.eu (dále jen „ webové stránky“)

1.2. Vstupem na webové stránky souhlasíte se všemi pravidly a podmínkami používání webové stránky.

1.3. Uživatel – je osoba, která navštěvuje webovou stránku.

1.4. Inzerent – majitel ubytovacích zařízení nebo jejich pověřený zástupce.

1.5.Webové stránky nejsou cestovní kanceláří ani cestovní agenturou. Slouží výhradně jako katalogové vyhledávání a prezentace jednotlivých ubytování a dalších služeb s cestovním ruchem, sportem, rekreací a dovolenou.

1.6. Webové stránky slouží pouze ke zprostředkování informací získaných od inzerentů.

1.7. Dohoda o termínech, cenách a dalších podrobnostem k ubytování probíhá výhradně mezi inzerentem a uživatelem webové stránky.

1.8. Webové stránky mohou obsahovat informace a odkazy na další internetové zdroje, které nejsou pod kontrolou webových stránek. V takovém případě neručí za správnost ani za úplnost, pravdivost, bezpečnost a funkčnost takového internetového zdroje.

1.9.Informace o ubytovacích kapacitách uvedených na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoli využít pro komerční účely.

1.10.Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou majetkem webových stránek a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použity.

1.11. Smluvní vztah mezi společností a jinou fyzickou či právnickou osobou vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít objednávku bez současné fyzické přítomnosti stran.

 

2. Povinnosti inzerenta

2.1.Inzerent potvrzuje že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.2. Inzerent je povinen při objednávání inzerce zadat správně veškeré informace týkající se inzerovaných objektů a je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích. Odpovídá také za autentičnost dodaných fotografií a správnost obsahu.

2.3. Inzerent souhlasí s tím, že bude odpovídat na dotazy uživatelů týkající se ubytování (telefonicky, e-mailem nebo přes sociální sítě uvedené v obsahu inzerce).

 

3.Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů uživatele i inzerenta je poskytována dle platné legislativy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Uživatel i inzerent souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do doby písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním.

3.4. Uživatel, který vyplnil svůj e-mail souhlasí s pravidelným e-mailingem týkající se novinek, obchodních sdělení a informací z webové stránky. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat.

 

 

 

Jméno: Pavla Chmelová
Místo podnikání: Mokrá 367, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 05370051
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5.9.2016
Evidenční číslo ŽL OŽÚ-ČJ/57741-16/NAK
Sp. značka OŽÚ/10305-2016/NAK
Evidující úřad: Městský úřad Šlapanice